Game changing

Binnen het levensspel stellen we ons een doel, dit kan voor verschillende spelers anders zijn waardoor conflict eerder een normale situatie wordt. We kunnen trachten deze conflicten op verschillende manieren te belichten opdat een breder begrip ontstaat omtrent het ‘hoe en waarom’, net zoals kennisdeling meer bewustwording toelaat opdat we het conflict vreedzaam kunnen overstijgen. En dit wil niet zeggen dat nieuwe problemen zich niet kunnen voordoen, het leven blijft de spelende mens uitdagen met alle vreugden en pijnen die ervaren worden binnen de dualiteit.

Evolutionair imperatief

Als het leven een virtuele projectie is van de psyche of het Zijn dan is de spelende mens deelachtig aan en in een evolutionaire videogame. De geschiedenis vormt dan ons collectieve geheugen waarbij we de toekomst op het spoor kunnen komen, dit noemen we het evolutionaire imperatief. Binnen dit spel kunnen zich absurde scheeftrekkingen voordoen, net zoals we levels kunnen overstijgen maar ook hervallen. Elke acteur speelt hierin z’n rol, dit kan dominant zijn vanuit een verworven machtspositie of slaafs zich conformerend aan de culturele conditionering van het tijdsfragment waarin men leeft.

The Story of Solutions

Elk tijdsfragment kent haar problemen die zich kunnen opstapelen waardoor ze schijnbaar onoplosbaar worden, hierdoor worden we uitgedaagd om oplossingen te vinden. Naar analogie met het werk van Mw. Drs. M.M. De Jong wordt het dan ‘spelenderwijs’ zoeken naar middelen en strategieĂ«n om ons te ontdoen van deze problemen, een mooi voorbeeld vinden we in ‘The Story of Solutions‘. Hoe kunnen we als spelende mens hiertoe een bijdrage leveren en hoe liggen de verhoudingen jegens andere spelende mensen die andere ambities hebben? Wat is onze rol in dit geheel? Is deze rol statisch of – net omwille van het leven – veranderlijk of meervoudig?

Playing the Game

Met deze introductie geven we richting aan onze doelstelling, wat willen we als samenleving bereiken en hoe kunnen we dit op een speelse manier realiseren? Hoe bedreigend is creativiteit voor gevestigde instituties en waarom zou dat tegengewerkt worden? Waar is de speelsheid van het kind in ons naartoe? The Paradox of Playfulness, redefining its ambiguity. (lees meer)

Advertenties